Legislatie

LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicata*)privind regimul deseurilor**)(actualizata pana la data de 28 octombrie 2016*)

**) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 25 noiembrie 2011...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 196 din 22 decembrie 2005 (*actualizata*)privind Fondul pentru mediu(actualizata pana la data de 13 februarie 2017*)

Având în vedere necesitatea clarificării regimului juridic al veniturilor din care se constituie Fondul pentru mediu şi a atribuţiilor Administraţiei Fondului pentru Mediu în ceea ce priveşte activitatea privind declararea, constatarea, controlul, colectarea, soluţionarea contestaţiilor şi executarea silită a contribuţiilor datorate la Fondul pentru mediu, în contextul diminuării veniturilor încasate la Fondul pentru mediu...

LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 (*actualizata*)privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje(actualizata pana la data de 30 iunie 2016*)

(1) Prezenta lege reglementează gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje în vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului.
(2) Dispoziţiile prezentei legi se aplică cu respectarea prevederilor specifice de calitate existente pentru ambalaje privind siguranţa, protecţia sănătăţii şi igiena produselor ambalate, a cerinţelor de transport şi a normelor privind gestionarea deşeurilor periculoase...

HOTARARE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 18^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001,
Guvernul României adopta prezenta hotărâre...

ORDIN nr. 2.413 din 21 decembrie 2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu

ând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 5.383/MAM din 8 decembrie 2016 pentru aprobarea proiectului de ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu,ţinând cont de prevederile art. 6 lit. j), k) şi t) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare...

HOTARARE nr. 1.061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 54 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre...

ORDIN nr. 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

În baza prevederilor art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 18 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare...

ORDIN nr. 1.281 din 16 decembrie 2005 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective

În baza prevederilor art. 19 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje,
în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul Ordonanţei de urgenţă Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare...